Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Regulamente concursuri

Regulament al Promoției „Go Travel x CCC”
(în continuare: „Condițiile Promoției”)

I. Dispoziții preliminare
1. Prezentele condiții ale Promoției cu denumirea „Go Travel x CCC” definesc obiectul, durata și condițiile de participare la Promoție.
2. Organizator al Promoției „Go Travel x CCC” este SUNMEDAIR TOURISM & TRAVEL SERVICES SRL (numit în continuare ”Go Travel”), cu sediul în Alexandru Paulescu nr. 31, sector 2, Bucuresti, având numărul de inregistrare  la Registrul Comerțului J40/1161/2001, cod unic de înregistrare RO 13683142 (în continuare: „Organizator”).
3. Promoția este desfășurată în punctul de lucru al Agenției și pe website-ul www.gotravel.ro. La Promoție pot participa Clienții, care participa la programul de fidelitate al partenerului CCC (în continuare: Participant).
 
II. Obiectul Promoției
1. Obiectul Promoției este reducerea de 7% (în continuare: „Obiectul Promoției”) a fiecărui produs participant la promoție. Promotia consta in acordarea unui discount de 7% la pachetele din sectiunea Oferte Speciale, de pe site-ul www.gotravel.ro, clientilor CCC care participa la programul de fidelitate al partenerului CCC. Participanții vor primi accesul la promotia Go Travel prin obținerea unui cod de reducere disponibil in contul de client CCC. Codul de reducere trebuie prezentat la sediul Go Travel sau introdus pe site-ul www.gotravel.ro, in formularul de cerere online. Codul reducere poate fi folosit pentru a achita servicii de călătorie și doar o singura data, in cadrul unei singure tranzactii. 
2. Promoția este valabilă până la data de 31.12.2021 (în continuare: „Perioada duratei Promoției”).
III. Reclamație
1. Toate reclamațiile privind Promoția pot fi raportate de către Participanți, pe cale electronică prin notificare la adresa office@gotravel.ro sau în scris sub formă de scrisoare către următoarea adresa Alexandru Paulescu nr. 31, sector 2, București, o cerere întocmita în formă scrisă, datata si semnata (în continuare: „Reclamații”). 
2. Pentru a grăbi analizarea Reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele Participantului, datele de contact (de ex. adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și descrierea cauzelor care justifică Reclamația.
3. Organizatorul preia și tinde spre analizarea/soluționarea reclamației imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii acesteia.
4. Reclamația este analizată și catalogată de către Organizator, în special în conformitate cu normele prezentelor Condiții ale Promoției.
IV. Modificarea regulamentului sau a campaniei 
1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei, daca acest lucru este considerat necesar. Nici o modificare nu poate fi retroactiva, toti Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor avea drepturi egale conform prezentului Regulament. 
V. Publicare 
1. Regulamentul Oficial al Promoţiei este disponibil gratuit oricărui solicitant în magazinele participante Go Travel. Prin participarea la aceasta Promoţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România. 

VI. Dispozitii finale 
1. Legea aplicabila Regulamentului este legea romana. 

SUNMEDAIR TOURISM & TRAVEL SERVICES SRL


REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
[GIVEAWAY: Go Travel & Moxy Hotel București]


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat și desfășurat de SUNMEDAIR TOURISM & TRAVEL SERVICES SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în București, Alexandru Paulescu nr. 31, sector 2, având Codul Unic de Înregistrare RO 13683142, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/1161/2001, operator de date cu caracter personal, (denumită în continuare "Organizator").
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului https://www.gotravel.ro/.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-urile menționate mai sus.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat pe pagina oficială de Instagram @gotravel.ro, în perioada 20.05.2021 - 26.05.2021. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina https://www.gotravel.ro/, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 20.05.2021, pe contul oficial de Instagram. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul va înceta la data de 26.05.2021, ora 23:59.
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Mecanismul concursului Instagram
Participarea la concursul de pe Instagram este condiționată de:
- Urmărirea contului de Instagram @gotravel.ro și @moxybcharestoldtown;
- Etichetarea a 2 prieteni în comentarii.
Premiile Concursului:
Un premiu ce constă în 1x noapte de cazare pentru 2 persoane, în cameră dublă, mic dejun inclus + free upgrade to Superior Room & A cocktail experience for 2. (3 cocktailuri cu poveste, de persoana).

Valoarea totala a premiilor este 293 de lei, la momentul organizării concursului.  Premiile acordate nu se pot converti în bani.

Organizatorul va extrage 1 câștigător în data de 27.05.2021. Câștigătorul va putea alege orice data de cazare în anul 2021, cu excepția perioadelor de sărbători oficiale, pentru care va trebui sa efectueze o rezervare prin agenția Go Travel, telefonic la +40 735 505 400 sau pe e-mail la geanina.diaconescu@gotravel.ro.

Extragerea se va face cu ajutorul aplicației https://commentpicker.com/.

Câștigătorul premiului va fi anunt printr-un Instagram Story (poveste), în data de 27.05.2021 și în postarea concursului, imediat după extragere.

După desemnarea și validarea câștigătorului, organizatorul va proceda la încheierea unui proces-verbal în care se vor consemna:
1. Data și locul desfășurării extragerii.
2. Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului.
3. Numele și prenumele câștigătorului.
4. Valoarea premiului acordat.

În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile prevăzute la prezentul alineat (cu privire la identificare și interes pentru utilizarea premiilor) premiile se anulează și vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

Termenul de răspuns din partea câștigătorului este de 5 zile de la data transmiterii informării în story-ul giveaway-ului de pe contul de Instagram @gotravel.ro.
Acesta trebuie să trimită un mesaj privat care să conțină datele de contact pentru a putea face posibilă identificarea pentru rezervarea premiului. După depășirea termenului mai sus menționat, câștigătorul nu mai poate invoca premiul.
 
SECȚIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA PREMIULUI
Câștigătorul extras prin tragere la sorți, conform celor menționate în secțiunea 4, va fi contactat de către Organizator conform informațiilor furnizate de către participant în mesajul privat de pe contul de Instagram. 

 
SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători, prin excluderea lor.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.

 
SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani, și juridice (care pot să se înscrie prin reprezentanții legali, care se vor legitima prin acte doveditoare) cu domiciliul/ reședința/ sediul în România care se înscriu la concursul organizat pe pagina de Instagram @gotravel.ro.

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, SC SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.
 
Categorii de persoane vizate:
- participanți la concurs;
- câștigători.

Date cu caracter personal prelucrate:
- nume;
- prenume
- username;
- adresă de e-mail;
- număr de telefon fix sau mobil.
 
Scopurile și temeiurile de prelucrare 
Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix sau mobil) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).

Cu privire la respectarea prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului. 
 

Transferul datelor cu caracter personal
Lista câștigătorilor (username, nume și prenume) va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe pagina de Instagram @gotravel.ro, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
 
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. 
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
 
În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.
 
De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Drepturile persoanelor vizate
Câștigătorii și participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa dpo@gotravel.ro. De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.
 
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.
 
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.
 
SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
 
SECȚIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 
SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-ul https://www.gotravel.ro. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, ne puteți trimite un e-mail la adresa office@gotravel.ro.

Prin participarea la acest concurs, participanții și câștigătorii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
 
SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE
Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 
S.C SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L

1.
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
[GIVEAWAY: Go Travel & Iaki Hotel Mamaia]


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat și desfășurat de SUNMEDAIR TOURISM & TRAVEL SERVICES SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în București, Alexandru Paulescu nr. 31, sector 2, având Codul Unic de Înregistrare RO 13683142, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/1161/2001, operator de date cu caracter personal, (denumită în continuare "Organizator").
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului https://www.gotravel.ro/.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-urile menționate mai sus.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat pe pagina oficială de Instagram @gotravel.ro și pagina de Facebook @GoTravelRomania, în perioada 21.04.2021 - 28.04.2021. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina https://www.gotravel.ro/, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 12.04.2021, ora 09:00, pe contul oficial de Instagram și pe pagina de Facebook. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul va înceta la data de 28.04.2021, ora 23:59.
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Mecanismul concursului Instagram
Participarea la concursul de pe Instagram este condiționată de:
- Urmărirea contului de Instagram @gotravel.ro și @hotel.iaki;
- Etichetarea a 2 prieteni în comentarii.
Premiile Concursului Instagram:
Un premiu ce constă în 1x noapte de cazare pentru 2 persoane, în cameră dublă, mic dejun inclus, în perioada 03-28.05.21, în valoare de 276 lei.

4.2 Mecanismul concursului Facebook
Participarea la concursul de pe Facebook este condiționată de:
- Aprecierea paginii de Facebook @GoTravelRomania și @HotelIAKI, distribuirea publică a postării pe profilul personal.
- Etichetarea a 2 prieteni în comentarii.

Premiile Concursului Facebook:
Un premiu ce constă în 1x noapte de cazare pentru 2 persoane, în cameră dublă, mic dejun inclus, în perioada 03-28.05.21, în valoare de 276 lei.

Valoarea totala a premiilor Instagram și Facebook este 552 de lei, la momentul organizării concursului.  Premiile acordate nu se pot converti în bani.

Organizatorul va extrage 2 câștigători (un câștigător pe Instagram și un câștigător pe Facebook), în data de 29.04.2021. Câștigătorii vor putea alege data de cazare în perioada 3-28 mai 2021, pentru care va trebui sa efectueze o rezervare prin agenția Go Travel, telefonic la +40 735 505 400 sau pe e-mail la geanina.diaconescu@gotravel.ro.

Extragerea se va face cu ajutorul aplicației https://commentpicker.com/.

Câștigătorii premiului vor fi anunțați printr-un Instagram Story (poveste), în data de 29.04.2021 și în postarea concursului de pe Facebook, imediat după extragere.

După desemnarea și validarea câștigătorilor, organizatorul va proceda la încheierea unui proces-verbal în care se vor consemna:
1. Data și locul desfășurării extragerii.
2. Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului.
3. Numele și prenumele câștigătorilor.
4. Valoarea premiului acordat.

În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile prevăzute la prezentul alineat (cu privire la identificare și interes pentru utilizarea premiilor) premiile se anulează și vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

Termenul de răspuns din partea câștigătorului este de 5 zile de la data transmiterii informării în story-ul giveaway-ului de pe contul de Instagram @gotravel.ro și în postarea concursului de pe pagina de Facebook @GoTravelRomania.
Acesta trebuie să trimită un mesaj privat care să conțină datele de contact pentru a putea face posibilă identificarea pentru rezervarea premiului. După depășirea termenului mai sus menționat, câștigătorul nu mai poate invoca premiul.
 
SECȚIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA PREMIULUI
Câștigătorul extras prin tragere la sorți, conform celor menționate în secțiunea 4, va fi contactat de către Organizator conform informațiilor furnizate de către participant în mesajul privat de pe contul de Instagram și contul de Facebook. 

 
SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători, prin excluderea lor.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.

 
SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani, și juridice (care pot să se înscrie prin reprezentanții legali, care se vor legitima prin acte doveditoare) cu domiciliul/ reședința/ sediul în România care se înscriu la concursul organizat pe pagina de Instagram @gotravel.ro și pe pagina de Facebook @GoTravelRomania.

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, SC SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.
 
Categorii de persoane vizate:
- participanți la concurs;
- câștigători.

Date cu caracter personal prelucrate:
- nume;
- prenume
- username;
- adresă de e-mail;
- număr de telefon fix sau mobil.
 
Scopurile și temeiurile de prelucrare 
Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix sau mobil) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).

Cu privire la respectarea prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului. 
 

Transferul datelor cu caracter personal
Lista câștigătorilor (username, nume și prenume) va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe pagina de Instagram @gotravel.ro și pagina de Facebook @GoTravelRomania, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
 
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. 
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
 
În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.
 
De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Drepturile persoanelor vizate
Câștigătorii și participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa dpo@gotravel.ro. De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.
 
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.
 
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.
 
SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
 
SECȚIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 
SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-ul https://www.gotravel.ro. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, ne puteți trimite un e-mail la adresa office@gotravel.ro.

Prin participarea la acest concurs, participanții și câștigătorii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
 
SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE
Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 
S.C SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L
DATA: 21.04.2021